Blog

2080 zł/mc wsparcia dla kontraktorów B2B i zleceniobiorców IT

Nowa wersja Tarczy antykryzysowej wydłuża z 1 do 3 miesięcy tzw. świadczenie postojowe z którego mogą skorzystać osoby samozatrudnione i zleceniobiorcy.

Postojowe dla kontraktorów B2B

Nowa wersja Tarczy antykryzysowej wydłuża z 1 do 3 miesięcy tzw. świadczenie postojowe z którego mogą skorzystać osoby samozatrudnione i zleceniobiorcy.

Dla kogo?
Dla osób prowadzących działalność gospodarczą dotkniętych przestojem w ich działalności w następstwie COVID – 19.

Ile wynosi postojowe i jak je otrzymać?
Postojowe przyznawane jest w wysokości 2 080 zł lub 1 300 zł. Co istotne, świadczenie jest nieoskładkowane i nieopodatkowane, więc jest to kwota, którą dostaje się ,,na rękę”.

Postojowe w wysokości 2 080 zł otrzyma kontraktor B2B, który:
A. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 i jej nie zawiesił oraz uzyskał w miesiącu przed złożeniem wniosku o postojowe, przychód (na dzień złożenia wniosku) o co najmniej 15% niższy od przychodu w poprzednim miesiącu,

B. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020, ale ją zawiesił po 31 stycznia 2020.

Dodatkowo (dotyczy A i B) kontraktor B2B ubiegający się o świadczenie postojowe:

  • nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. wynikających z innej umowy),
  • musi być mieszkańcem Polski i obywatelem RP (lub ma prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium RP).

Postojowe w wysokości 1 300 zł otrzyma kontraktor B2B, jeżeli:

  • rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT,
  • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • jest mieszkańcem Polski i obywatelem RP (lub ma prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium RP).

Gdzie złożyć wniosek?
ZUS realizuje wypłaty postojowego, po złożeniu opisanego poniżej wniosku. Wniosek RSP-D można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS lub za pośrednictwem strony gov.pl Wniosek można również złożyć klasycznie za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Pobierz i wypełnij wniosek RSP-D

 

Postojowe dla zleceniobiorców

Dla kogo?
Dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło), których umowy nie doszły do skutku lub ich realizacja została ograniczona z powodu COVID – 19.

Ile wynosi postojowe i jak je otrzymać?

  • Umowa cywilnoprawna musiała być zawarta przed 1 kwietnia 2020,
  • Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek, nie przekroczył kwoty 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie ok. 16 tys. zł),
  • Osoba ubiegająca się o postojowe nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • Należy być mieszkańcem Polski i obywatelem RP (lub mieć prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium RP).

Spełniając powyższe wymogi osoba zatrudniona w oparciu o umowę cywilnoprawną może uzyskać 2 080 zł postojowego co miesiąc, przez 3 miesiące.

Jeżeli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o postojowe wynosi do 1 299,99 zł (jest to kwota mniejsza niż połowa kwoty minimalnego wynagrodzenia), to postojowe będzie przysługiwać w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Gdzie i jak złożyć wniosek?
ZUS realizuje wypłaty postojowego, po złożeniu opisanego poniżej wniosku.
Wniosek RSP-C składa w imieniu osoby wykonującej umowę cywilnoprawną zleceniodawca lub zamawiający.

UWAGA! Do wniosku zleceniodawca/zamawiający musi dołączyć kopię umowy cywilnoprawnej oraz oświadczenie osoby, która ma otrzymać postojowe, że nie podlega ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu oraz oświadczenie o kwocie przychodów z innych umów.

Wniosek RSP-C można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS lub za pośrednictwem strony gov.pl Wniosek można również złożyć klasycznie za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Pobierz i wypełnij wniosek RSP-C

 

FAQ

Co zrobić, aby kolejny raz otrzymać postojowe?
Chcąc uzyskać świadczenie postojowe ponownie, należy osobiście złożyć oświadczenie, w którym należy wykazać, że sytuacja materialna (wskazana we wniosku o postojowe) nie uległa poprawie.

Kiedy kolejne postojowe pojawi się na koncie?
Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego, może nastąpić nie wcześniej niż w kolejnym miesiącu po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata postojowego.

Do kiedy można składać wnioski o świadczenie postojowe?
Wnioski można składać, póki trwa stan epidemii oraz najpóźniej w terminie trzech miesięcy od zniesienia tego stanu.

Jak przebiega rozpatrywanie wniosków?
Jeżeli ZUS będzie miał jakiekolwiek wątpliwości dotyczące złożonego wniosku, będzie kontaktować się telefonicznie lub przez email. Pozytywnie rozpatrzony wniosek oznaczać będzie po prostu przelanie pieniędzy na konto. Decyzja odmowna (w zależności od formy złożenia wniosku) pojawi się na PUE ZUS lub zostanie przesłana pocztą.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Kontakt

Porozmawiajmy

kontakt@legalcheck.pl

www.legalcheck.pl

Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik
ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Nasza strona używa plików cookies w celach technicznych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje.