Blog

Co powinna zawierać bezpieczna umowa body leasingu? Część 1/2

Dobra umowa powinna zabezpieczać Cię przed przejęciem kontraktora lub klientów i chronić know-how firmy. Jak ją zaprojektować?

W poprzednim artykule omówiłem MODEL PRACOWNICZY ławeczki i jak uniknąć ryzyka uznania jej za pracę tymczasową. Jednak z moich doświadczeń wynika, że w branży technologicznej znacznie częstszy jest MODEL KONTRAKTORSKI. W jego przypadku powyższe ryzyko nie występuje bo po pierwsze mamy do czynienia z przedsiębiorcą (kontraktorem) a po drugie jest to przedsiębiorca świadczący usługi specjalistyczne.

Ławeczka w modelu kontraktorskim jest bardzo popularna, również z uwagi na obecną sytuację gospodarczą. Wielu przedsiębiorców korzysta z niej nie tylko w celach zarobkowych, lecz także aby zapewnić zajęcie członkom swoich zespołów i sfinansować koszty ich “zatrudnienia” do czasu aż firma zdobędzie nowe zlecenie. W dzisiejszym artykule omówię ten pierwszy scenariusz – cel zarobkowy.

MODEL KONTRAKTORSKI | cel zarobkowy

UMOWA Z KLIENTEM – podpisz umowę na body leasing

Aby zabezpieczyć interesy swojej firmy zawrzyj z klientem umowę B2B na wykonanie usługi, którą jest – uwaga! – udostępnienie programisty. To oznacza, że:

 • jesteś zobowiązany do udostępnienia klientowi swoich wolnych programistów na określony czas
 • nie bierzesz odpowiedzialności za jakość wykonanego przez nich produktu lub usługi lecz odpowiadasz wyłącznie za ich dostępność dla klienta na czas trwania umowy
 • nie ma ryzyka uznania współpracy z prace tymczasową
 • zapewniasz zajęcie kontraktorom
 • zarabiasz na kontrakcie

Jasno określ zasady body leasingu

a. Ustal w umowie minimalną i maksymalną liczbę godzin wykonywania usług lub minimalną wartość kontraktu. Cel: to będzie twoja gwarancja, że oddany programista:

 • będzie miał zajęcia przez ustalony okres czasu a twoja firma otrzyma za to wynagrodzenie
 • nie przekroczy liczby godzin, więc z góry wiesz jakie wynagrodzenie jesteś zobowiązany mu zapłacić

b. Określ procedury zmiany członka zespołu.
Cel: zdecyduj czy w ogóle jest to możliwe, na jakich zasadach i w jakim czasie powinieneś dostarczyć nową osobę oraz czy jesteś zobligowany do rekrutacji czy udostępniasz tylko członków już posiadanego zespołu

c. Zdefiniuj zasady zmiany liczebności zespołu – np. z 1 na 3 lub z 5 na 2 itp

d. Ustal miejsce wykonywania usługi – biuro twoje/klienta, dom programisty. Jest to ważne, aby uniknąć nieporozumień co do oczekiwań wszystkich stron a w obecnej sytuacji epidemicznej szczególnie kontraktora .

e. Wskaż z czyjego sprzętu programista będzie korzystał realizując swoje obowiązki: z twojego, z klienta czy ze swojego. Jeśli z twojego sprzętu – wskaż w umowie, że cena zawiera korzystanie z Twojego sprzętu.
cel: to będzie twoje zabezpieczenie przed podatkowym zarzutem nieodpłatnego oddania klientowi sprzętu do używania. Jeśli programista korzysta ze sprzętu klienta – odpowiedni zapis zabezpieczy cię przed odpowiedzialnością za mienie jakie klient powierza udostępnionemu programiście.

f. Doprecyzuj zakres odpowiedzialności za wykonanie usługi:

 • wyłącz rękojmię i gwarancje
 • uwzględnij metodologię pracy – czy udostępniany programista będzie działał samodzielnie czy stanie się częścią zespołu. W każdym z tych przypadków twoja odpowiedzialność będzie miała inny zakres
 • ogranicz swoją odpowiedzialność za wydawanie poleceń udostępnionemu programiście przez PM twojego ławeczkowego klienta. Dzięki temu zabezpieczysz się na wypadek negatywnych konsekwencji w sytuacji gdy PM wyda błędne polecenie udostępnionemu kontraktorowi a ten je wykona i doprowadzi to do problemów po stronie klienta

g. Ustal warunki przekazania efektów pracy udostępnionego programisty – komu i na jakich zasadach twój kontraktor powinien przekazać wykonaną pracę w trakcie realizacji umowy i

h. Zastosuj w umowie klauzulę non-solicitation – zobowiązanie twojego klienta, że nie zatrudni twojego kontraktora. Zabezpiecz je odpowiednio wysoką i zniechęcającą do takich działań, opłatą rekrutacyjną.

i. Zwróć uwagę na zakaz konkurencji – warto aby strony ustaliły między sobą zasady nieprzejmowania klientów ale trzeba to zrobić tak by było fair i jednocześnie nie blokowało rozwoju Twojego biznesu.

j. Określ jasne zasady komunikacji na linii udostępniany kontraktor – reszta zespołu i klient docelowy. Twój ławeczkowy klient może sobie nie życzyć aby udostępniany kontraktor kontaktował się bezpośrednio z jego docelowym klientem dla którego realizuje zlecenie. Jeżeli taki zakaz komunikacji zagrożony jest karą umowną to dla własnego bezpieczeństwa podpisz ze swoim udostępnianym kontraktorem odpowiedni aneks, który zobowiąże go do przestrzegania tych zasad.

k. Ureguluj zasady przekazania autorskich praw majątkowych, wykonywania autorskich praw osobistych i praw zależnych

Forma umowy

 • Zasady współpracy w tzw. formie dokumentowej:
  a. spisz w treści email i prześlij do klienta z prośbą o potwierdzenie
  b. albo prześlij klientowi drogą email podpisany skan i poproś o zwrot podpisanego skanu lub akceptację e-mail
 • Zasady przekazania praw autorskich w formie pisemnej:
  a. spisz te zasady w tradycyjnej formie , podpisz i prześlij klientowi drogą pocztową do podpisu – jest to istotne przede wszystkim dla firmy przyjmującej kontraktora, bo w polskim prawie przekazanie autorskich praw majątkowych wymaga formy pisemnej (uwaga: formą pisemną jest również dokument podpisany certyfikowanym podpisem elektronicznym)

UMOWA Z KONTRAKTOREM – w tym modelu nie musisz podpisywać z udostępnianym kontraktorem żadnych dodatkowych dokumentów, z wyjątkiem wspomnianych zasad komunikacji (aneks).


PODSUMOWANIE MODEL KONTRAKTORSKI | cel zarobkowy

 • brak ryzyka pracy tymczasowej
 • zarabiasz na kontrakcie
 • zapewniasz kontraktorom zajęcie
 • umowa z klientem na usługę body leasingu (zawiera pkt. a-m)
 • niepotrzebny aneks z kontraktorem (wyjątek – zasady komunikacji!)

W kolejnym artykule omówię MODEL KONTRAKTORSKI którego celem jest zachowanie zespołu.

Kontakt

Porozmawiajmy

kontakt@legalcheck.pl

www.legalcheck.pl

Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik
ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Nasza strona używa plików cookies w celach technicznych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje.