Blog

Czy możesz skorzystać z IP Box w przypadku licencji niewyłącznej?

Czy jeżeli rozwijasz programowanie klienta w ramach licencji niewyłącznej możesz skorzystać z ulgi IP Box?

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej, w odpowiedzi na jeden z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej uznał, że dochody uzyskane z tytułu rozwoju oprogramowania na zasadzie licencji niewyłącznej już istniejących utworów nie mogą być objęte ulgą IP Box (interpretacja indywidualna z dnia 19 grudnia 2019 r. sygn. 0112-KDIL3-3.4011.379.2019.2.AA).

Rozwijanie oprogramowania a licencja niewyłączna

Sprawa dotyczyła wnioskodawcy, który we wniosku przyznał, że oprogramowanie jest własnością klienta, a do jego rozwijania i ulepszania dochodzi na podstawie licencji niewyłącznej. Dodał także, że niekiedy, również na zasadzie licencji niewyłącznej, rozwija istniejące utwory, otrzymując za to wynagrodzenie.

Pod pojęciem licencji niewyłącznej rozumie się sytuację, w której licencjobiorca nie ma wyłączności na korzystanie z utworu – w tym przypadku oprogramowanie klienta. Co istotne, licencja niewyłączna daje prawo licencjodawcy do dalszego, samodzielnego korzystania z utworu, a nawet do udzielania takich licencji kolejnym osobom.

Nie można zbyć IP którego się nie posiada

W odpowiedzi dyrektor KIS wyraźnie stwierdził, że nie można zbyć kwalifikowanego IP, którego własności się nie posiada. Dla przypomnienia:

Kwalifikowanym IP jest prawo własności intelektualnej, które zostało wytworzone/rozwinięte/ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej działalności B+R. Musi ono także podlegać ochronie prawnej oraz należeć do jednej z kategorii wymienionych w katalogu ustawy o PIT lub CIT. W tym katalogu znalazło się m. in. autorskie prawo do programu komputerowego.

W przypadku wnioskodawcy, co najwyżej mogło dojść do zbycia efektów własnych prac B+R związanych z ulepszeniem cudzego kwalifikowanego IP. Mógłby on osiągnąć dochód z kwalifikowanego IP, gdyby rozwijając istniejący już utwór (którego nie jest właścicielem ani współwłaścicielem) zastrzeżono wyłączność w zakresie korzystania z tego kwalifikowanego IP w umowie licencyjnej.

Co zrobić gdy działasz w ramach licencji niewyłącznej, a chcesz skorzystać z IP Box?

Sytuacja mogłaby prezentować się inaczej, gdyby wnioskodawca przyznał, że nie rozwija ani nie ulepsza oprogramowania w ramach licencji niewyłącznej, a w istocie ulepszenia i modyfikacje, których dokonuje na zlecenie klienta, polegają na tworzeniu nowego kodu źródłowego – stanowiącego uzupełnienie istniejącego już oprogramowania. W takim wypadku nie dochodzi do ingerencji w istniejący kod źródłowy – a jedynie zostaje on dopełniony przez nowo napisany kod. Wtedy każdy nowy kod źródłowy należy uznać za stworzenie nowego programu komputerowego – stanowiącego nowe prawo własności intelektualnej, podlegające ochronie na podstawie prawa autorskiego.

Jest to jedna z możliwości opisu uzyskiwania dochodu z kwalifikowanego IP, z jakiej możesz skorzystać aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnej interpretacji KIS. Oczywiście powinna ona być konsekwencją zapisów umowy jaką zawarłeś z klientem – szczegółowych zapisów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych do stworzonego programu komputerowego (czyli utworu podlegającego ochronie na podstawie prawa autorskiego) oraz otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia.

Ostatecznie, w powyższej sprawie, organ podatkowy podkreślił, iż wnioskodawca może zastosować stawkę 5% opodatkowania od dochodów, które uzyskał ze sprzedaży kwalifikowanego IP, natomiast dochody uzyskane z tytułu rozwoju na zasadzie licencji niewyłącznej już istniejących utworów nie mogą być objęte ulgą IP Box.

Sprawdź ile mniej podatku możesz zapłacić dzięki IP BOX!

Potrzebujesz pomocy z przygotowaniem wniosku? Zadzwoń!

Kontakt

Porozmawiajmy

kontakt@legalcheck.pl

www.legalcheck.pl

Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik
ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Nasza strona używa plików cookies w celach technicznych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje.