Blog

Jak korzystnie opodatkować firmę IT w 2021? Część 1/4

Jeżeli prowadzisz mały SH z niewielkim rocznym dochodem i Twoim celem jest zarabianie albo SH którego celem jest rozwój i jesteś gotów reinwestować dochody (np. we własny produkt) to przyjrzyj się CITowi estońskiemu.

Jednym z rozwiązań podatkowych które wejdą w życie w 2021 jest CIT estoński. Rekomenduję go firmom IT których celem jest:

 • zarabianie – posiadają niewielki roczny dochód (np. mały software house). CIT estoński też ma sens w przypadku większych SH jednak to już wymaga dedykowanej analizy i rozwiązań

albo

 • rozwój – zamiast wypłacać dywidendy są gotowe reinwestować dochód po to aby np. rozwijać swój produkt

Dotychczas przy standardowym opodatkowaniu spółek kapitałowych, dochód opodatkowany był podwójnie – płaciłeś podatek gdy spółka osiągała dochód (CIT) i drugi raz podczas wypłacania wspólnikom/akcjonariuszom dywidendy (PIT).


Na czym polega CIT estoński?

 • cel – stabilizacja spółek kapitałowych oraz pobudzanie inwestycji
 • zamiast wypłacać dywidendy reinwestujesz zgromadzony kapitał przez min. 4 lata
 • nie płacisz CITu
 • rekomendowany dla firm które rozwijają swój produkt


Kto może z niego skorzystać?

 1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
 2. Łączne przychody z roku poprzedzającego rok, w którym korzystasz z CITu estońskiego nie mogą przekroczyć 100 mln złotych (z uwzględnieniem VAT)
 3. Wspólnikami albo akcjonariuszami mogą być tylko osoby fizyczne
 4. Spółka nie może posiadać praw udziałowych (np. udziałów, akcji, posiadać statusu wspólnika w spółkach osobowych) w innych spółkach
 5. Średnia liczba etatów w spółce min. 3 – umowy o pracę i umowy zlecenie:

♦ minimum trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

♦ z wyłączeniem umów wspólników/akcjonariuszy i umów B2B

6. Obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych w wysokości:

Opcja 1: wyższej o 15% ale nie mniej niż 20.000 złotych, w okresie dwóch kolejno po sobie następujących latach opodatkowania ryczałtem

Opcja 2: wyższej o 33%, ale nie mniej niż 50.000 złotych, w okresie 4 lat podatkowych a punktem odniesienia jest wartość początkowa środków trwałych ustalona na ostatni dzień roku podatkowego przed zastosowaniem CITu estońskiego

Opcja 1 czy opcja 2 – zależy od planowanych inwestycji

Uwaga! Nie musisz ponosić nakładów inwestycyjnych jeśli w okresie 2 następujących po sobie latach ponosisz wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników w wysokości wyższej o 20% ale nie mniej niż 30.000 złotych wobec roku poprzedzającego okres opodatkowania.

7. Przychody pasywne* nie mogą przewyższać przychodów z działalności operacyjnej:

[*Przychody z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw]

 • Przeanalizuj swój model współpracy i rozliczeń z klientami np.

♦ osiągasz przychód z licencji oprogramowania które wyłącznie komercjalizujesz albo udostępniasz w modelu SaaS i nie inwestujesz w jego rozwój – konieczne zmiany w organizacji

♦ sprzedajesz usługi programistyczne – zweryfikuj zapisy umów z klientami o przeniesieniu praw autorskich i wynagrodzenia za nie vs wynagrodzenie za wykonanie usługi

TO DO:

Wystąp do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej:

 • zapytaj czy sposób uzyskiwania przez spółkę dochodu nie zostanie uznany za przychód pasywny
 • zabezpieczysz się przed zakwestionowaniem Twojego prawa do skorzystania z CITu estońskiego

Wyłączenie! Z CITu estońskiego nie mogą skorzystać spółki:

 • powstały w wyniku podziału albo połączenia innych spółek
 • część udziałów pokryto poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstw o wartości przekraczającej 10.000 €


Jak skorzystać z CITu estońskiego?

Pod koniec roku obrotowego wspólnicy/akcjonariusze podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy podejmują decyzję co zrobią z zyskiem – wypłacą dywidendy czy przeznaczą go na kapitał zapasowy/rezerwowy i dalszy rozwój spółki.

To oznacza, że deklarujesz, że przez 4 lata obrotowe (z opcją przedłużenia na kolejne 4 letnie okresy) nie będziesz wypłacał zysków w formie dywidendy ale reinwestował je w rozwój firmy.

TO DO: 

 • podejmij uchwałę o przeznaczeniu zysku na cele inwestycyjne
 • przekaż zysk na kapitał zapasowy/rezerwowy
 • złóż oświadczenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym chcesz być opodatkowany CITem estońskim


Na jakich warunkach zrezygnować z CITu estońskiego?

 • zakończy się 4 letni okres
 • nie przeznaczałeś środków na inwestycje
 • wypłaciłeś dywidendy

= tracisz uprawnienia = płacisz podatek w formie ryczałtu za ostatni rok podatkowy

[przykład: Jeśli przez pierwszy, drugi i trzeci rok korzystania z CITu estońskiego kumulowałeś kapitał, a w czwartym roku nie decydujesz się na przedłużenie o kolejne 4 lata to Twój zysk netto osiągnięty w tym ostatnim roku podatkowym będzie opodatkowany ryczałtem – 15 lub 25%. Nawet jeśli nie planujesz wypłaty dywidendy!]

 • wysokość ryczałtu zależy od statusu podatnika:
 • 15% – tzw. mały podatnik tj. do 2 mln € przychodu rocznie
 • 25% – pozostali podatnicy


Czy wspólnicy mogą pobierać wynagrodzenie za usługi na rzecz spółki?

Mogą na podstawie:

 • powołania do zarządu
 • umowy o pracę
 • świadczenia usług na rzecz spółki
 • muszą to być jednak realne usługi, aby nie wystąpiło ryzyko dochodu z tytułu ukrytych zysków. Niestety przepisy w tym zakresie są niejasne…

TO DO:

♦ wystąp do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej

♦ zapytaj czy Twoje przychody nie zostaną uznane za ukryty zysk

♦ zabezpieczysz się przed nałożeniem na spółkę CIT w wyższej stawce


Jak prowadzić dokumentację księgową?

 • Uproszczona ewidencja podatkowa, a wynik księgowy równa się wynikowi podatkowemu. Minister Finansów:

Firmy które skorzystają z CITu estońskiego zamiast 278 stron regulacji CIT będą używały tylko 20 stron. To maksymalnie uproszczone rozwiązanie, które pozwoli, aby roczny czas rozliczenia CIT trwał nie 59 h, jak jest teraz, tylko 5 h”.


CIT estoński vs IP Box

Nie możesz skorzystać z CITu estońskiego jeśli wcześniej zdecydowałeś się na ulgę IP Box.


Od kiedy obowiązuje zmiana?

Przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2021.

W kolejnym artykule wyjaśnię na czym polega CIT z funduszem na cele inwestycyjne oraz kto i jak może z niego skorzystać. Stay tuned!

Kontakt

Porozmawiajmy

kontakt@legalcheck.pl

www.legalcheck.pl

Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik
ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Nasza strona używa plików cookies w celach technicznych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje.