Blog

Jak korzystnie opodatkować SaaS i Software House w 2021? część 2/4

CIT z funduszem na cele inwestycyjne to rozwiązanie rekomendowane firmom działającym w modelu SaaS i Software House’om, które posiadają i chcą rozwijać własny produkt oraz zarabiać.

W ostatnim artykule opisałem #CITestoński. Dzisiaj omówię #CITzFunduszem na cele inwestycyjne. To rozwiązanie podatkowe rekomenduję firmom działającym w modelu SaaS i Software House’om, które posiadają i chcą rozwijać własny produkt oraz zarabiać.


Na czym polega CIT z funduszem na cele inwestycyjne?

  • alternatywa dla CITu estońskiego
  • krótkie inwestycje w firmę
  • planowana wypłata dywidend
  • rekomendowana dla firm, które rozwijają swój produkt i chcą zarabiać – dla tej części działalności w ramach której rozwijasz produkt zakładasz fundusz na cele inwestycyjne i wtedy nie płacisz podatku. W takim modelu pozostała część spółki opodatkowana będzie wedle standardowej stawki 9 lub 19%.


Kto może z niego skorzystać?

1.Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz prawdopodobnie spółki komandytowe jeśli zostaną podatnikami CIT i niektóre spółki jawne
2.Łączne przychody z roku poprzedzającego rok, w którym korzystasz z tego CITu nie mogą przekroczyć 100 mln złotych
3. Wspólnikami albo akcjonariuszami mogą być tylko osoby fizyczne
4. Spółka nie może posiadać udziałów w innych spółkach
5. Średnia liczba etatów w spółce min. 3 – umowy o pracę i umowy zlecenie:

♦ minimum trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

♦ z wyłączeniem umów wspólników/akcjonariuszy i umów B2B

6. Przychody pasywne* nie mogą przewyższać przychodów z działalności operacyjnej. *Przychody z  praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw.

♦ Przeanalizuj swój model współpracy i rozliczeń z klientami np.

a. osiągasz przychód z licencji oprogramowania które wyłącznie komercjalizujesz albo udostępniasz w modelu SaaS i nie inwestujesz w jego rozwój – musisz wprowadzić zmiany w organizacji jeśli przychód pasywny nie przekracza 49%

b. sprzedajesz usługi programistyczne – zweryfikuj zapisy umów z klientami o przeniesieniu praw autorskich i wynagrodzenia za nie vs wynagrodzenie za wykonanie usługi

♦ Wystąp do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej:

a. zapytaj czy sposób uzyskiwania przez spółkę dochodu nie zostanie uznany za przychód pasywny

b. zabezpieczysz się przed zakwestionowaniem Twojego prawa do skorzystania z CITu z funduszem na cele inwestycyjne

 

Jak skorzystać z CITu z funduszem na cele inwestycyjne?

  • Podejmij uchwałę, że część zysku osiągniętego za poprzedzający rok podatkowy przeznaczysz na cele inwestycyjne
  • Załóż osobny rachunek bankowy
  • Środki nie mogą pochodzić z pożyczki, kredytu, subwencji ani innych dopłat państwowych
  • Zainwestuj środki:

♦ w roku kolejnym

♦ podczas 3 kolejnych lat podatkowych – złóż do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informacje o planowanych inwestycjach

♦ stanowią koszt uzyskania przychodu


Jak prowadzić dokumentację księgową?

W przeciwieństwie do CITu estońskiego – brak uproszczeń w prowadzeniu ewidencji księgowej.


CIT z funduszem na cele inwestycyjne vs IP Box

CIT z funduszem na cele inwestycyjne nie wyklucza możliwości skorzystania z IP Box.


Od kiedy obowiązuje zmiana?

Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2021.

W kolejnym artykule omówię dwa kolejne rozwiązania: podwyższenie limitu CIT oraz PIT i opodatkowanie ryczałtem 15%. Stay tuned!

Kontakt

Porozmawiajmy

kontakt@legalcheck.pl

www.legalcheck.pl

Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik
ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Nasza strona używa plików cookies w celach technicznych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje.