Blog

Jakie zmiany przepisów czekają e-sprzedawców od nowego roku?

Od 2021 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasad sprzedaży e-commerce. Właściciele sklepów internetowych będą zobowiązani w odmienny niż dotychczas sposób traktować określoną grupę swoich kupujących, tzw. przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Kogo dotyczy zmiana?
Przedsiębiorców na prawach konsumenta –  tj. osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (posiadają wpis do CEIDG)

Jaki jest cel tej zmiany?
Większa ochrona praw przedsiębiorców, którzy zazwyczaj występują m.in. wobec właścicieli sklepów internetowych w podobnej relacji jak konsumenci, a mimo to pozbawieni są szeregu uprawnień. Celem jest przyznanie “słabszym” przedsiębiorcom, tj. mającym mniejsze zasoby finansowe i możliwości obrony,  uprawnień konsumenckich.

Dotychczas
Obecnie nie ma istotnego znaczenia to, jaki przedsiębiorca jest nabywcą towaru czy usługi. Nie ma znaczenia czy to jest przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w formie spółki jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej. Każdy taki kupujący, bez względu na formę i wielkość prowadzonej działalności, jest traktowany w taki sam sposób, jak profesjonalista. To oznacza, że każdy z nich ma taki sam zakres uprawnień wobec sprzedającego. Jak wiadomo, zakres uprawnień tych przedsiębiorców jest węższy od uprawnień jakie przysługują konsumentowi.

Jak będzie od stycznia 2021?
Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zyskają nowe uprawnienia i będą traktowani jak konsumenci. Dla sprzedawców e-commerce oznacza to istotne zmiany:

 • będą musieli nauczyć się poprawnie identyfikować, których przedsiębiorców należy traktować jako przedsiębiorców na prawach konsumenta
 • będą musieli wdrożyć w swoich sklepach internetowych odpowiednie zmiany prawne i techniczne:

I. KLAUZULE NIEDOZWOLONE

Regulaminy, umowy i inne dokumenty e-commerce składają się z wielu postanowień. Jeżeli któreś z nich jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, to jako tzw. klauzula niedozwolona nie wiąże konsumenta. Co więcej, stosowanie klauzul niedozwolonych stanowi przejaw naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – w takiej sytuacji właściciel sklepu naraża się na kary finansowe jakie może nałożyć za takie praktyki Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do tej pory na stosowanie przez sprzedającego klauzul niedozwolonych mógł powołać się wyłącznie konsument. Od stycznia 2021 z takich uprawnień będzie mógł skorzystać również przedsiębiorca na prawach konsumenta. To oznacza, że właściciele sklepu powinni zweryfikować, czy na pewno ich dokumentacja e-commercowa nie zawiera klauzul niedozwolonych. To pozwoli uniknąć ewentualnych:

 • sporów z kupującym –  przedsiębiorcą na prawach konsumenta
 • kosztów związanych z nałożeniem przez UOKiK kar finansowych (do 10% obrotu za poprzedni rok obrotowy)

II. PRAWO DO ZWROTU TOWAR/USŁUGI

Dotychczas
Jeżeli kupujący – konsument zakupi (na paragon) online towar/usługę, to w ciągu 14 dni ma prawo do zwrotu. Jeżeli kupujący – przedsiębiorca zakupi (na fakturę) online produkt/usługę, to nie przysługuje mu prawo do zwrotu.

Od stycznia 2021
Przedsiębiorcy na prawach konsumenta uzyskają możliwość zwrotu towaru/usługi zakupionych online.

Jak definiować przedsiębiorcę na prawach konsumenta?:
Według ustawodawcy jest nim:

 • osoba fizyczna, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (posiada wpis do CEIDG)
 • dokonuje zakupu online, który nie jest bezpośrednio związany z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą

Pytanie, w jaki sposób właściciel sklepu ma weryfikować czy dokonany zakup jest lub nie jest bezpośrednio związany z działalnością wykonywaną przez kupującego – przedsiębiorcę na prawach konsumenta? Ustawodawca tego nie precyzuje, ale sugeruje aby:

 • dokonać tej weryfikacji na podstawie numeru PKD tj. przedmiotu działalności gospodarczej wpisanego do rejestru CEIDG
 • pozostawia możliwość stosowania dodatkowych weryfikacji w ramach racjonalnego uznania właściciela sklepu. Przykładem takiego rozwiązania może być wprowadzenie na stronie internetowej sklepu funkcjonalności, w ramach której kupujący, podając numer NIP, będzie automatycznie weryfikowany i oceniany przez pryzmat pobieranej z CEIDG przeważającej działalności gospodarczej, według wskazanego tam kodu PKD. Ma to ułatwić właścicielowi sklepu automatyczne sklasyfikowanie kupującego jako przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Dzięki temu obydwie strony transakcji będą mieć jasność, jaki zakres uprawnień przysługuje kupującemu – czy taki jak konsumentowi czy taki jak zwykłemu przedsiębiorcy.

Powyższe to tylko sugestia. Ostateczny wybór metody weryfikacji tego, czy danego przedsiębiorcę należy traktować jak przedsiębiorcę na prawach konsumenta czy jak  “zwykłego” przedsiębiorcę, należy do sprzedającego.
Bez względu na to jakie rozwiązanie wybierzesz dostosuj do niego swój sklep internetowy i dokumentację.

Co musisz zrobić?

 1. Zweryfikuj postanowienia regulaminu swojego sklepu internetowego i formularza odstąpienia od umowy. Dołącz do nich postanowienia, które przyznają prawo do zwrotu towaru/usługi również przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Określ, w jaki sposób będziesz weryfikował, czy kupujący spełnia kryteria przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Możliwie wyczerpująco i dokładnie opisz ten proces w dokumentacji sklepu.
 3. Wprowadź w serwisie odpowiednie, techniczne funkcjonalności.

III. NOWE OBOWIĄZKI REKLAMACYJNE

Dotychczas
Jeżeli konsument dokonuje zakupu, to w ciągu 24 miesięcy ma prawo reklamować towar/usługę. Jeśli konsument stwierdzi wadę w ciągu 12 miesięcy od zakupu, to przyjmuje się domniemanie wadliwości towaru/usługi. Konsument nie musi udowadniać istnienia tej wady, bo ciężar dowodu, że towar/usługa były sprawne spoczywa na sprzedającym.

Natomiast jeśli wada została stwierdzona między 12-24 miesiącem od zakupu – wtedy ciężar dowodu spoczywa na konsumencie.

Dodatkowo, sprzedający powinien ustosunkować się do żądania reklamacyjnego konsumenta w terminie 14 dni od jego otrzymania.

Powyższe zapisy w zakresie konsumentów pozostają bez zmian. Od nowego roku zmienia się zakres podmiotów, do których są skierowane.

Od stycznia 2021
Dotychczasowe, wyżej opisane przepisy będą miały zastosowanie również wobec przedsiębiorcy na prawach konsumenta bez względu na to czy zakup został dokonany online czy offline.

Co musisz zrobić?

 1. Zweryfikuj postanowienia regulaminu swojego sklepu internetowego i formularza odstąpienia od umowy oraz procedurę reklamacji. Dołącz do nich postanowienia, które przyznają prawo do zwrotu towaru/usługi również przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Poinformuj pracowników, którzy będą rozpatrywać reklamacje, że przedsiębiorcy na prawach konsumenta będą stanowili w praktyce trzecią obok konsumentów i “zwykłych” przedsiębiorców grupę kupujących, do których będą miały zastosowanie niektóre uprawnienia właściwe dotychczas wyłącznie konsumentom.


PAMIĘTAJ!
Ważne jest, aby tak zaprojektować dokumenty Twojego sklepu internetowego i proces weryfikacji “statusu” przedsiębiorcy, aby kupujący nie nadużywali nowych przepisów, a Ty nie naruszał ich uprawnień.

Potrzebujesz pomocy w weryfikacji lub opracowaniu dokumentów swojego sklepu internetowego oraz zaprojektowaniu możliwie prostego procesu weryfikacji “statusu” przedsiębiorcy? Zadzwoń lub napisz +48 730 580 430, kontakt@legalcheck.pl

Kontakt

Porozmawiajmy

kontakt@legalcheck.pl

www.legalcheck.pl

Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik
ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Nasza strona używa plików cookies w celach technicznych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje.