Blog

Jakie koszty można uwzględnić w ramach ewidencji IP Box?

Jak poprawnie zakwalifikować wydatki w związku z prowadzoną ewidencją IP Box? Czy opłaty za telefon, najem biura, zakup sprzętu komputerowego, koszty transportu i inne można zaliczyć do działalności badawczej i rozwojowej?

Jeśli chcesz skorzystać z ulgi IP Box musisz prowadzić odpowiednią ewidencję operacji finansowych. Aby robić to poprawnie upewnij się, które z ponoszonych przez ciebie kosztów możesz zakwalifikować do działalności B+R. Jest to kluczowe, bo przesądzi o procencie twoich dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, względem których będziesz mógł zastosować ulgę IP Box! Wobec pozostałych kosztów konieczna będzie zapłata podatku na zasadach ogólnych.

W powyższej kwestii wielokrotnie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej, odpowiadając na wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej składane przez różnych wnioskodawców.

Do jakich kosztów można zastosować IP Box?

W jednym przypadku organ uznał, że koszty w postaci opłat za energię elektryczną, telefony, Internet, czynsz, koszty obsługi księgowej i artykułów biurowych są tylko pośrednio związane z wytworzeniem kwalifikowanego IP – (interpretacja indywidualna z dnia 16 października 2019 r. sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.548.2019.1.RR),

W innym przypadku stwierdził, że zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC związanego z samochodem firmowym, drobnych, bieżących napraw samochodu firmowego, zakupu sprzętu komputerowego oraz zakupu specjalistycznej literatury – również nie mogą być objęte IP Box, z wyłączeniem wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego, które organ uznał za koszty bezpośrednio związane z kwalifikowanym IP. Pozostałe koszty wymienione we wniosku Dyrektor KIS uznał za tylko pośrednio związane z tworzeniem kwalifikowanego IP.

Katalog kosztów vs roboczogodziny

Jednak wygląda na to, że od 2020 roku nastąpiła liberalizacja w ocenach Dyrektora KIS. W jednym z wniosków wnioskodawca przyznał, że z ostrożności nie ujmuje obecnie kosztów związanych m. in. z eksploatacją samochodu, jego amortyzacją oraz z innymi usługami np. telekomunikacyjnym, jako kosztów bezpośrednio związanych z kwalifikowanym IP. Jednakże zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z proporcją wynikającą z podziału ilości godzin poświęconych przez niego na kwalifikowane IP w stosunku do ogółu ilości godzin pracy w danym miesiącu, wymienione wydatki będą mogły stanowić koszty związane z kwalifikowanym IP. Z tym stanowiskiem zgodził się Dyrektor KIS. (interpretacja indywidualna z dnia 2 stycznia 2020 r. sygn. 0115-KDIT3.4011.368.2019.3.WM)

Proporcjonalna kwalifikacja kosztów

Z innej interpretacji indywidualnej dowiadujemy się, że wnioskodawczyni przedstawiła w swoim wniosku następujące koszty: abonament telefoniczny, zaopatrzenie biura (co ciekawe, do tej grupy kosztów wnioskodawczyni poza notesami i segregatorami, zaliczyła także klimatyzator – jako urządzenie niezbędne do pracy podczas upałów), smartfon, podzespoły komputerowe, usługi księgowe, akcesoria komputerowe i elektroniczne.

Wszystkie te wydatki były przez nią ponoszone w ramach całokształtu jej działalności gospodarczej. Z tego powodu, w pytaniu dotyczącym powyższych kosztów przyznała, że będzie ujmować je w proporcji w jakiej pozostają przychody z kwalifikowanych IP do ogólnej kwoty przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych przez nią w danym roku podatkowym. Przyjęty przez wnioskodawczynię proporcjonalny sposób zaliczenia ponoszonych przez nią wydatków do kosztów kwalifikowanych spotkał się z pozytywną decyzją Dyrektora KIS w tej sprawie! (interpretacja indywidualna z dnia 18 marca 2020 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.21.2020.2.RK)

Jeden projekt vs całość kosztów

Inny wnioskodawca, który w ramach swojej działalności gospodarczej tworzył tylko jedno kwalifikowane IP, w związku z czym chciałby przypisać ponoszone przez niego koszty w całości do stworzonego kwalifikowanego IP. Do swoich kosztów zaliczył m. in.: eksploatację, ubezpieczenie i amortyzację pojazdu, usługi księgowe, specjalistyczne szkolenia, sprzęt komputerowy, doradztwo informatyczne oraz koszty ZUS.

Dyrektor KIS uznał także to stanowisko za prawidłowe! (interpretacja indywidualna z dnia 18 marca 2020 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.35.2020.2.AP)

Dlaczego warto wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej?

Ministerstwo Finansów zaleca wystąpienie o indywidualną interpretację w przypadku przedsiębiorców tworzących oprogramowanie, gdyż przepisy o IP Box są nowym rozwiązaniem w polskim systemie prawa podatkowego, a praktyka dotycząca ich stosowania dopiero się kształtuje.

Pozytywnie rozpatrzony wniosek o indywidualną interpretację zwiększy twoje bezpieczeństwo, stanowiąc realne zabezpieczenie w razie ewentualnej kontroli. Aby nie pozostawić miejsca na żadne wątpliwości, złóż szczegółowy wniosek wraz z dokładnym przedstawieniem swojego stanowiska. Im bardziej szczegółowy będzie wniosek, tym dokładniejsza będzie odpowiedź organu podatkowego. To będzie zdecydowanie lepszą ochroną niż ogólne wnioski opierające się na jednym pytaniu dotyczącym możliwości skorzystania z ulgi IP Box.

Pamiętaj! We wniosku o indywidualną interpretację podatkową, dla własnego bezpieczeństwa, zapytaj również o każdy koszt z osobna oraz o jego klasyfikację.

Sprawdź ile mniej podatku możesz zapłacić dzięki IP BOX!

Kontakt

Porozmawiajmy

kontakt@legalcheck.pl

www.legalcheck.pl

Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik
ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Nasza strona używa plików cookies w celach technicznych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje.