Blog

Jak zabezpieczyć się aby US nie zakwestionował skorzystania z IP Box?

Dzięki uldze IP Box możesz zapłacić tylko 5% podatku dochodowego. Co zrobić aby Urząd Skarbowy nie podważył twojego prawa do skorzystania z ulgi?

Czego dotyczy IP Box?

Jak ostatnio pisaliśmy IP Box to nowa ulga podatkowa, która umożliwia zastosowanie niższej stawki (5%) podatku, wyłącznie dla dochodów, które zostały osiągnięte z kwalifikowanego IP. W dużym uproszczeniu oznacza to, że objęte ulgą będzie np. tworzenie oprogramowania, w tym również algorytmów. Natomiast nie kwalifikują się do niej m.in. szkolenia, support, wdrożenia, tworzenie grafiki czy projektowanie rozwiązań UX.

Jak poprawnie prowadzić ewidencję IP Box?

Możesz skorzystać z ulgi IP Box, po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu rocznym. Dlatego cały rok musisz rzetelnie dokumentować wszystkie operacje finansowe. W przypadku mniejszych firm prowadzących księgowość w formie KPiR, wymóg może być spełniony poprzez stworzenie i prowadzenie na bieżąco arkuszy kalkulacyjnych zawierających informacje na temat: osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów, dochodów, strat, dochodów podlegających pod ulgę IP Box, dochodów pozostałych (niepodlegających pod ulgę IP Box).

Najważniejsze jest aby opracować arkusze i ewidencję we właściwy sposób. Pytanie jak to zrobić poprawnie? Nie ma jednej odpowiedzi, bo przepisy o IP Box są nowym rozwiązaniem w polskim systemie prawa podatkowego, a praktyka dotycząca ich stosowania dopiero się kształtuje. Dlatego, w przypadku przedsiębiorców świadczących usługi informatyczne, Ministerstwo Finansów zaleca wystąpienie o indywidualną interpretację do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Indywidualna interpretacja – dlaczego warto?

Pozytywnie rozpatrzony wniosek o indywidualną interpretację zwiększy twoje bezpieczeństwo, stanowiąc mocny argument w razie ewentualnej kontroli. Aby nie pozostawić miejsca na żadne wątpliwości, złóż szczegółowy wniosek wraz z dokładnym przedstawieniem swojego stanowiska. Im bardziej szczegółowy będzie wniosek, tym dokładniejsza będzie odpowiedź organu podatkowego. To będzie zdecydowanie lepszą ochroną niż ogólne wnioski opierające się na jednym pytaniu dotyczącym możliwości skorzystania z ulgi IP Box.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) wydał już ponad 400 takich indywidualnych interpretacji podatkowych. Każda sytuacja opisana we wniosku jest inna, a stanowisko wnioskodawcy dotyczące spełnienia wymogów uprawniających do skorzystania z ulgi IP Box nie zawsze pokrywa się ze stanowiskiem organu podatkowego w danej sprawie. Jednak tam, gdzie w grę wchodzą często niebagatelne sumy, które mogą zostać w kieszeni podatnika, nie ma miejsca na niejasności i dorozumienia.

Jedno słowo może zaważyć na decyzji organu!

O tym, że jedno słowo potrafi zrobić przysłowiową różnicę i przesądzić o decyzji Dyrektora KIS przekonał się jeden z wnioskodawców. W swoim wniosku oświadczył, że na potrzeby skorzystania z IP Box będzie posiadał szczegółową ewidencję pozwalającą na określenie podstawy opodatkowania stawką preferencyjną, zgodną z wymogami art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozwalającą na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych (interpretacja indywidualna z dnia 18 października 2019 r. sygn. 0115-KDIT2-1.4011.312.2019.2.KK).

Zdawać by się mogło, że wnioskodawca prawidłowo opisał sposób prowadzenia przez niego odrębnej ewidencji. Jednak przez to, że opisywał we wniosku stan aktualny, a nie zdarzenie przyszłe, Dyrektor KIS nie podzielił jego stanowiska – użycie sformułowania ,,będzie posiadał” przesądziło o negatywnej decyzji co do całego wniosku. Gdyby wnioskodawca użył słowa ,,posiada”, jego stanowisko uznano by za prawidłowe.

Organ podatkowy uzasadnił swoją decyzję poprzez stwierdzenie, iż nie można uznać za rzetelne dokumentowania wszystkich operacji finansowych związanych z IP Box dopiero na koniec okresu rozliczeniowego. Zaewidencjonowanie i wyodrębnienie tych operacji musi być dokonywane na bieżąco – co w praktyce oznacza prowadzenie odrębnej miesięcznej ewidencji pod IP Box.

Mimo, iż nie ma przepisu, który nakazywałby wprost prowadzenia regularnej miesięcznej ewidencji, ciężko nie zgodzić się z Dyrektorem KIS – nie może być mowy o rzetelnej ewidencji utworzonej dopiero na koniec roku rozliczeniowego. Pamiętaj o tym prowadząc swoją dokumentację księgową!

Złóż wniosek!

Dlatego jeśli chcesz skorzystać z ulgi IP Box wystąp ze stosownym wnioskiem do Dyrektora KIS o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w Twojej, konkretnej sprawie. Organ wnikliwie sprawdzi twój wniosek. Dlatego pisz uważnie i pilnuj każdego szczegółu! Po pierwsze, im lepiej przygotujesz dokument, tym mniejsza szansa na uciążliwe wezwania do uzupełnienia braków merytorycznych. Po drugie, zwiększysz swoje bezpieczeństwo i w razie ewentualnej kontroli, US nie będzie mógł zakwestionować twojego prawa do skorzystania z ulgi. Zadbaj aby nie pozostało miejsce na żadne wątpliwości! Wszak gra się toczy o twoje pieniądze.

Sprawdź ile mniej podatku możesz zapłacić dzięki IP BOX!

Potrzebujesz pomocy z przygotowaniem wniosku ? Zadzwoń!

Kontakt

Porozmawiajmy

kontakt@legalcheck.pl

www.legalcheck.pl

Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik
ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Nasza strona używa plików cookies w celach technicznych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje.