Blog

Szykują się zmiany w prawie e-commerce

Z końcem roku planowane są zmiany regulacji dotyczących e-commerce: zasad email marketingu, wysyłania informacji handlowej, plików cookies. Pojawi się także nowy obowiązek dla przedsiębiorców.

Kilka tygodni temu opublikowano projekt nowej ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, która ma w całości zastąpić obecne Prawo telekomunikacyjne.

Zmiany mają przede wszystkim dostosować polskie przepisy do przepisów unijnych, w tym ułatwić dostęp do szybszego Internetu. Docelowo przepisy powinny wejść w życie 21 grudnia 2020 r., ale oczywiście nie jest to jeszcze data pewna. Obecnie projekt znajduje się dopiero w fazie konsultacji społecznych i nie trafił jeszcze do parlamentu.

Nie mniej jednak już teraz przeanalizowaliśmy projekt, aby w razie potrzeby mieć czas na dostosowanie się do nowych regulacji. Kilka proponowanych rozwiązań wydaje się interesujących.

Należy pamiętać, że jest to jeszcze projekt i sporo może się zmienić, szczególnie po, obecnie szeroko prowadzonych konsultacjach społecznych, ale już warto teraz zapoznać się z najważniejszymi planowanymi zmianami:

MARKETING EMAIL/SMS

  • Stan obecny. Prowadzenie działalności marketingowej poprzez wysyłanie korespondencji e-mail oraz przy wykorzystaniu telefonu (czy to w formie połączenia głosowego czy wiadomości SMS) wymaga formalnie uzyskania dwóch odrębnych zgód. Konieczność uzyskania jednej zgody wynika z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (na marketingowy kontakt via e-mail), a konieczność uzyskania drugiej zgody wynika z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne (na marketingowy kontakt via połączenie głosowe czy SMS).
  • Stan projektowany. Zgodnie z projektem prowadzenie marketingu w obu powyższych formach będzie możliwe na podstawie jednej zgody. Jeśli ta zmiana wejdzie w życie, to formalnie treść umowy będzie minimalnie krótsza o zbędną klauzulę, a praktycznie prowadzenie marketingu w obu formach będzie zarazem łatwiejsze, bo będzie możliwe jego prowadzenie w szerszym zakresie.

Projektowane przepisy przejściowe wskazują również, że zgody na przesyłanie niezamówionej informacji handlowej lub używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zebrane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów zachowają ważność, o ile dotychczasowy sposób wyrażenia zgody odpowiada wymogom planowanych regulacji. W praktyce oznacza to konieczność wcześniejszego poddania audytowi stosowanych zgód i weryfikacji ich aktualności.

WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWEJ

  • Stan obecny. Prowadzenie działalności marketingowej poprzez wysyłanie informacji handlowej na adres poczty elektronicznej konkretnego odbiorcy wymaga legitymowania się uprzednio wyrażoną zgodą na otrzymywanie takiej informacji, szczególnie gdy mowa o wysyłaniu wiadomości marketingowych na maile osobowe (typu j.kowalski@onet.pl).
  • Stan projektowany. Przesyłanie informacji handlowej na adres poczty elektronicznej będzie możliwy nawet wtedy, gdy „użytkownik końcowy” nie udzielił wyraźnej zgody, o ile użytkownik udostępnił w celach marketingowych adres e-mail. Przepis zawiera ogólne sformułowanie „udostępnienie przez użytkownika identyfikującego go adresu poczty elektronicznej” bez doprecyzowania, gdzie i jak ten adres powinien być ujawniony. W tym zakresie będziemy przyglądać się dyskusji odnośnie interpretacji omawianego przepisu, ale obecnie skłaniamy się ku przyjęciu, że jeśli dana osoba fizyczna umieści na swojej stronie internetowej osobowy adres e-mail, to będzie to stanowiło swoistą domyślną zgodę, uprawniającą do wysyłania informacji handlowych.

Pole do interpretacji jest potencjalnie jeszcze szersze, ale czas pokaże czy przepis ostanie się w takiej formie i jak będzie go interpretował m.in. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

PLIKI COOKIES

  • Stan obecny. Przechowywanie informacji (np. plików cookies) na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, komórce, tablecie) jest co do zasady możliwe po wyrażeniu przez użytkownika zgody. Skutkiem tego przeglądanie danej strony www wymaga uprzedniego zaznaczenia pola „Akceptuję”, „Zgadzam się”, „Ok” w zakresie zgody na korzystanie z plików cookies. Po pierwsze, wciąż nie jest jasne, czy taka zgoda jest wymagana zawsze, czy tylko niekiedy, po drugie, proces uzyskiwania zgody niekiedy może zniechęcać użytkownika do korzystania z danego serwisu (niektóre portale uniemożliwiają korzystanie z serwisu bez kliknięcia odpowiedniej zgody).
  • Stan projektowany. Zgoda na korzystanie z plików cookies będzie mogła zostać wyrażona poprzez odpowiednie ustawienie opcji przeglądarki – uzyskiwanie odrębnych zgód ma być zbędne. Innymi słowy, jeśli nie zmienimy ustawień przeglądarki, to korzystanie z plików cookies będzie domyślnie możliwe.

NOWY OBOWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCY

  • Stan projektowany. Nowy obowiązek. Ustawa posługuje się nowym pojęciem tzw. przedsiębiorcy świadczącego usługę komunikacji interpersonalnej. Przedsiębiorca świadczący usługę komunikacji interpersonalnej to taki, który „umożliwia interpersonalną i interaktywną wymianę informacji, obejmującą takie usługi jak tradycyjne połączenia głosowe, lecz również wszystkie rodzaje poczty elektronicznej, usługi przekazywania wiadomości czy czatów grupowych”. Taki przedsiębiorca będzie zobowiązany do publikowania pewnych informacji na stronie internetowej. Będzie on zobowiązany do zamieszczania informacji o charakterze edukacyjnym związanych z potencjalnymi zagrożeniami związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych i środkach zaradczych. Niezrealizowanie tego obowiązku będzie zagrożone karą pieniężną do wysokości 3% przychodu przedsiębiorcy.

Nie jest jeszcze jasne, których przedsiębiorców należy uznawać za „świadczących usługi interpersonalne”, ale potencjalnie ten obowiązek może odnosić się do szerokiej grupy przedsiębiorców działających w Internecie.

Powyższe zmiany mają charakter przykładowy i wciąż nie jest jasne, czy wejdą w życie w takim kształcie, ale w naszej ocenie mogą mieć one istotny wpływ na branżę, dlatego warto śledzić je na bieżąco i odpowiednio wcześnie podjąć działania przygotowawcze.

Kontakt

Porozmawiajmy

kontakt@legalcheck.pl

www.legalcheck.pl

Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik
ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Nasza strona używa plików cookies w celach technicznych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje.