Blog

Zmiany dla dostawców usług cyfrowych. Konieczne nowe regulaminy i umowy

Zbliża się ostateczny termin wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę dotyczącą dostarczania treści i usług cyfrowych. Nawet jeśli nie zostanie dotrzymany, przedsiębiorcy powinni rozpocząć przygotowywanie nowych procedur w zakresie zarządzania reklamacjami.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Nowe przepisy dotyczą zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Ze strony tych pierwszych najbardziej zainteresowani będą sprzedawcy e-booków, gier komputerowych, plików muzycznych, oprogramowania czy dostawcy usług hostingowych. Zakres ten określają wprowadzone w projekcje definicje „usługi cyfrowej” oraz „treści cyfrowych”.

 • Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, czyli np. programy komputerowe, aplikacje, pliki muzyczne, audiowizualne, e-booki.
 • Usługi cyfrowe – usługi pozwalające konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej; lub
  usługi pozwalające na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych. Mogą to być zatem zarówno hostingi plików, jak i chmury danych.

Dyrektywa znajdzie zatem zastosowanie przede wszystkim w umowach, które regulują dostarczenie przez przedsiębiorcę usług lub treści cyfrowych w zamian za zobowiązanie konsumenta do zapłaty.

Ochrona konsumenta – na co powinni przygotować się przedsiębiorcy?

Przede wszystkim przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek udowodnienia dostarczenia zgodnych z umową treści lub usług cyfrowych w przypadku uznania braku zgodności.

Wyróżnić należy dwa rodzaje zgodności z umową. Tzw. zgodność subiektywna, która odwołuje się do wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających wprost z zawartej umowy. Druga, zgodność obiektywna, dotyczy spełnienia przez przedsiębiorcę oczekiwań konsumenta w zakresie cech, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, ciągłości i bezpieczeństwa danej usługi lub treści cyfrowej.

Projekt opiera zatem ochronę konsumenta na zgodności z umową, nie wadach fizycznych i prawnych. Treść bądź usługa cyfrowa musi odpowiadać opisowi, być kompatybilna, a jeśli będzie aktualizowana, aktualizacja ta musi być dla konsumenta dostępna. Przedsiębiorca powinien również udostępnić ewentualne wsparcie techniczne.

Prawa konsumenta w stosunku do treści i usług cyfrowych

Dyrektywa zakłada, że konsument, w przypadku niedostarczenia przez przedsiębiorcę usług lub treści cyfrowych, będzie miał prawo do:

 1. Wezwania przedsiębiorcy do ich dostarczenia, które to przedsiębiorca będzie zobowiązany wykonać niezwłocznie;
 2. Rozwiązania umowy, jeśli przedsiębiorca wezwania nie wykonał.

W przypadku wcześniej opisanej niezgodności treści lub usługi cyfrowej z umową, konsument będzie miał prawo do:

 1. Żądania do doprowadzenia do zgodności z umową;
 2. Obniżki ceny;
 3. Rozwiązania umowy.

Rozwiązanie umowy wiąże się z obowiązkiem przedsiębiorcy do zwrotu kwoty zapłaconej przez konsumenta (w całości lub w odniesieniu do okresu, w którym wystąpiła niezgodność z umową). Konsument natomiast będzie zobowiązany do zaprzestania korzystania z przedmiotu umowy.

Aktualizacje treści i usług cyfrowych a nowe przepisy

Dzięki nowym przepisom przedsiębiorca nie tylko będzie mógł wprowadzać na bieżąco aktualizacje treści lub usług cyfrowych, a będzie to również jego obowiązkiem. W takiej sytuacji powinien poinformować konsumenta o konieczności zainstalowania aktualizacji i ewentualnych konsekwencjach ich pominięcia.

W umowach ciągłych przedsiębiorca będzie mógł wprowadzać aktualizacje wykraczające poza to, co niezbędne do zachowania zgodności. W dyrektywie podano jednak warunki konieczne do spełnienia:

 • Zezwolenie w umowie na taką zmianę i określenie przyczyn jej dokonania;
 • Brak kosztów dla konsumenta;
 • Wyraźne poinformowanie konsumenta o zmianie.

Jeśli konsument uzna, że zmiana ta negatywnie wpływa na dostęp do treści lub usług cyfrowych, może w ciągu 30 dni nieodpłatnie umowę rozwiązać.

Termin wejścia w życie przepisów

Termin implementacji dyrektywy upływa z 1 stycznia 2022 roku. Niedotrzymanie tego terminu przez polskiego prawodawcę jest prawie pewne, co dla przedsiębiorców jest doskonałą okazją do przygotowania nowych warunków umów, rozbudowania polityki informacyjnej i opracowania rozwiązań zgodnych z nowym prawem unijnym.

Kontakt

Porozmawiajmy

kontakt@legalcheck.pl

www.legalcheck.pl

Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik
ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Nasza strona używa plików cookies w celach technicznych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje.